• ماموریت و ارزش ها ی شرکت فراگامان میثاق پیشرو

    ما تلاش می کنیم قطعات فلزی و مجموعه های مونتاژی در صنعت خودرو سازی و بازار یدک را مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان(در داخل و خارج از کشور )تولید می نماییم . بقاء ، رشد و سودآوری شرکت در جهت تامین خواسته های سرمایه گزاران برای ما حیاتی است . تقویت روح مشارکت و ایجاد و حفظ مکانی که افراد بتوانند با بکارگیری تمامی انگیزه های خویش دانش و مهارت کسب کنند و تجربه بیاموزند هدف ماست و امیدواریم  که با اتکاء به دانش و توانمندی نیروی انسانی جهش های بلند پرواز انه ای در بازار های رقابت داشته باشیم . از نظر اجتماعی ما احساس مسئولیتمی کنیم و برای بهبود وضع جامعه از هیچ کوششی فروگذار نمی کنیم.

  • زیر ساخت های شرکت فراگامان میثاق پیشرو

    رویکرد برنامه ریزی توسعه در شرکت فراگامان میثاق پیشرو در راستای دستیابی به چشم انداز و ماموریت شرکت می باشد. براین اساس استفاده از برترین نرم افزار های آمار و مهندسی، مالی و اداری بهترین تکنولوژی ساخت شامل ماشین آلات و ابزارآلات مورد نظر بوده است. محیط کار و فضای در دسترس نیز با استفاده از جدیدترین روش های طرح ریزی واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر آزمایشگاه مواد و آزمایشگاه مربوط به آزمون های عملکرد و دوام اگزوز خودرو با استفاده از دانش و تجربه شرکت های معتبر خارجی در حال استقرار می باشد.