ماموریت ها و ارزش ها

10 / 10
از 1 کاربر

ما تلاش می کنیم قطعات فلزی و مجموعه های مونتاژی در صنعت خودرو سازی و بازار

بدک را مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان (در داخلی و خارج از کشور) تولید نماییم. بقاء، رشد و سود آوری شرکت در جهت تامین خواسته های سرمایه گزاران برای ما حیاتی است . تقویت روح مشارکت و ایجاد و حفظ مکانی که افراد بتوانند با بکارگیری نمامی انگیزه های خوبش دانش و مهارت کسب کنند و تجربه بیاموزند هدف ماست و امیدواریم که با اتکاء به دانش و توانمندی نیروی انسانی جهشی های بلند پروازانه ای دربازارهای رقابت داشته باشیم . از نظر اجتماعی ما احساسی مسئولیت می کنیم و برای

بهبود وضع جامعه از هیج کوششی فروگذار نمی کنیم.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :